09-01-06

100% KATHOLIEK- Redactioneel juni '05

Redactioneel juni 2005
 

100% Katholiek

 

Er lopen vandaag nog steeds mensen rond die ervan overtuigd zijn dat homoseksualiteit besmettelijk is. Je kan het krijgen door bijvoorbeeld uit eenzelfde kopje te drinken of in hetzelfde huis te wonen. Er zijn ook nog altijd mensen die geloven dat er maar één iemand is die het ware vaderschap over Jezus van Nazareth kan opeisen, en dat is ‘de duif’. En dan zijn er ook nog mensen die denken dat adoptie door homoparen ten koste van het kind gaat. Wat toch opvalt is dat deze drie misvattingen veelal ingang vinden bij uiterst conservatieve katholieken.

 

In de kamercommissie Justitie ligt het voorstel tot adoptierecht voor homo- en lesbienneparen ter discussie. Sinds de CD&V liet weten dat ze het voorstel steunt, bevindt katholiek Vlaanderen zich in shock. De Gezinsbond waar toch een slordige 300.000 gezinnen bij aangesloten zijn, spreekt zich klaar en duidelijk uit tegen holebi-ouders bij adoptie, want “kinderen hebben recht op ouders, niet omgekeerd”, sprak voorzitter Pauly, en ook nog: “wat het (langetermijn)effect van holebi-ouders op adoptiekinderen is, weten we niet”. Onderzoekers vermoeden een lichte neiging tot aanleg voor x-benen, maar over onweerlegbare bewijzen beschikt men tot op heden niet. In elk geval: van zo’n overtuigende argumenten schrok CD&V-voorzitter Jo Van Deurzen wel even, en noemde de visie van de Gezinsbond vervolgens ‘een belangrijk signaal’.

 

Maar toen kwam ook nog Tertio, ons ‘verlichte’ christelijke opinieblad, aanzetten met een vlijmscherp pleidooi gebaseerd op staalharde bewijsgrond: “Homorelaties zijn vaak – zij het niet per definitie – onstabiel” schreef Tertio-redacteur Jan De Volder in het editoriaal van 15 juni. Een waarheid als een koe zoals we ze in het Vlaamse intellectuele landschap zelden grazend tegenkomen. Het is bijna net zo waar als het feit dat Tertio-redacteurs meestal – zij het niet per definitie – het verstand van een mier hebben. En zwarte mensen beter kunnen dansen, maar slechter in vierkantswortelberekeningen zijn dan witte mensen. Bovendien voegde De Volder er aan toe dat Koen Krucke in Dag Allemaal ook vindt dat kindertjes een papa en een mama nodig hebben. Daar is natuurlijk weinig tegen in te brengen. Want geeft toe, buiten die vijfhonderd studies die er wereldwijd gedaan zijn en die aantonen dat een opvoeding door ouders van hetzelfde geslacht evenwaardig is aan een opvoeding door een traditioneel ouderpaar, buiten die vijfhonderd studies kunnen voorstanders zich werkelijk nergens op baseren. Terwijl tegenstanders toch een aantal pertinente vragen stellen. Zoals: “Misschien moeten mensen veeleer hun beperkingen leren aanvaarden en daarmee trachten te leven.” Dat wil dus ook zeggen dat we morgen de bypassoperatie maar achterwege laten. Mee leren leven. Of zoals de Belgische Bisschoppen verklaarden: “Nu ook nog eens adoptie bij wet mogelijk maken, zou de verwarring rond seksuele verscheidenheid als wezenlijk kenmerk en grondslag van het gezin alleen maar groter maken”. Ze hebben gelijk, het is nu al zo erg gesteld met die verwarring: vaders die de baby in bad zetten, moeders die het gras afrijden. Waar eindigt dat.

 

De Spaanse bisschoppen gaan nog een stap verder. Zij gaan de straat op om te betogen tegen de ‘corrupte van het huwelijk’. Zij roepen katholieken op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ en vragen allen, ja ook de koning, om zich op een duidelijke en harde manier te verzetten tegen het homohuwelijk. Het blad Alba van de mediagroep Intereconomía leunt nauw aan bij het Opus Dei en verkoopt modieuze gele rubberen polsbandjes met de tekst ‘100% katholiek’. Onder de scheiding tussen kerk en staat wordt in Spanje dynamiet gelegd en paus Benedictus geeft zijn zegen. “De vrijheid van religie en van geweten van elke persoon dient gerespecteerd te worden”, aldus Ratzinger. Holebi’s vallen niet onder wat men als ‘persoon’ definieert.

Terwijl CD&V-kamerleden overspoeld worden door een sms- en emailtsunami vanwege conservatieve katholieken zijn er een aantal christelijke bewegingen die een ‘afwijkend’ standpunt durven innemen. Voor KWB en KAV staat, als christelijke organisatie, één ding als een paal boven water: dat discriminatie niet kan. En dat er belangrijke maatschappelijke elementen en omgevingsfactoren zijn die het opvoedingsproject écht negatief kunnen beïnvloeden. Wat voor een perverse samenleving tolereert dat mensen hun leven lang onder de armoedegrens moeten leven, dat allochtone kinderen en jongeren nog steeds als tweederangsburgers worden behandeld, maar onmogelijk kan aanvaarden dat ze liefdevol opgevoed worden door ouders van hetzelfde geslacht?

 

Wanneer kerken –in naam van de godsdienstvrijheid- de vrijheid van burgers gaan beknotten (weliswaar zonder dat deze vrijheid schade toebrengt aan derden) dan mogen we niet zwijgen. Of we nu gelovig zijn of niet: dit soort uitsluiting mag een democratische samenleving van geen enkel instituut tolereren.

 

>>>Elke Vandeperre
10:52 Gepost door Redactie Kenteringen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.