09-01-06

MISVAL - Editoriaal december '05

Editoriaal december 2005

 

Misval

Marketing-gewijs presenteren de bisschoppen van Vlaanderen en Nederland in de aanloop naar kerstmis het brandnieuwe magazine “Opnieuw geboren”. Het kleurrijke magazine op groot formaat, “richt zich naar alle mensen die een kind krijgen of die daarmee te maken hebben”, meldt de persmap, maar iets doet mij vermoeden dat de doelgroep van onze kerkleiders zich toch voornamelijk beperkt tot het heteroseksuele gedeelte van de ouder-populatie. De ‘vaders’ van het project, kardinaal Danneels en zijn collega Simonis, zijn zich volgens diezelfde persmap, “bewust van de nieuwe religieuze situatie, waar de nood aan informatie en uitnodiging tot verdieping centraal staan”, vandaar dus een informatiemagazine “dat mensen uitnodigt vragen te stellen over leven en de zin ervan en hen tevens uitdaagt om het doopsel te overwegen als een manier om betekenis te geven aan die ervaring”. Interessant om weten ook is dat het magazine, ondanks zijn titel ‘Opnieuw geboren’, niet altijd over geboorte, doopsel en aanverwante activiteiten zal handelen. Het blad is het eerste in een reeks, die de levensvragen van mensen wil opnemen en verbinden met de betekenis die katholieken hieraan geven. Het volgende geplande nummer gaat naar verluidt over dood en hoop op leven na de dood. Wat mij weer eens versteld doet staan over hoe hopeloos het woord ‘hoop’ in sommige zinnen kan klinken.

 

Hoe dan ook, het thema van geboorte en doopsel in het eerste nummer van het nieuwe magazine, lijkt dus niet meer dan een bliksemafleider te zijn voor de wel erg tendentieuze titel die een quasi letterlijke vertaling is van de fundamentalistische, christelijk-rechtse beweging ‘Born Again Christians’ die vooral in de VS welig tiert. Voor wie het nog niet zou weten: het is die club waar George W. Bush zich tot bekeert heeft –al dan niet om electorale redenen- toen hij  zijn alcoholverslaving overwon. “Bye bye Jack Daniels! Hello Jesus!”, zeg maar. Sindsdien is Pat Robertson, televisiepredikant en auteur van boeken als ‘The New World Order’ en ‘The Secret Kingdom’, voor de ‘herboren’ Bush een van de voornaamste klankborden in diens leven geworden. Deze christelijk religieuze stroming met de meeste invloed vandaag in de VS, het ‘Christelijk Reconstructionisme’, telt niet enkel de huidige president onder zijn leden, maar ook diens politiek adviseur, de procureur-generaal, de adviseur van o.a. de vice-president Cheney, de minister en staatssecretaris van defensie en twee rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De  theologie van de ‘herborenen’ gaat er van uit dat de enige juiste ordening gebaseerd is op de bijbelse wetgeving. Zij geloven dat Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde, nadat het Koninkrijk Gods opnieuw door hen ‘gereconstrueerd’ is, waarna Jezus zal regeren voor een periode van duizend jaar voorafgaand aan het einde der tijden. Dat is pas hoopvol, niet waar? Pat Robertson voegt hier nog de idee van het ‘Geheime Koninkrijk’ aan toe: de Born Again Christians hebben de plicht te heersen over de mensen die de toorn van God over zich hebben geroepen. Hij stelt hierbij o.a. dat rijkdom en gezondheid tekenen zijn van God betreffende Zijn tevredenheid; armoede en ziekte daarentegen zijn tekenen van Gods ontevredenheid. Voor de rest is de werkelijkheid volgens de bijbelse ordening even eenvoudig: het gezin is de hoeksteen van de samenleving, de vader regeert over vrouw en kinderen. De verantwoordelijkheden van de centrale overheid zouden tot een minimum beperkt moeten zijn en voornamelijk moeten waken over de uitvoering van de bijbelse wetten, over defensie en de over de bescherming van het eigendomsrecht. Onderwijs, ziekenzorg en welzijn zouden voor rekening moeten komen van de kerk en haar instellingen en niet langer van de overheid. Echter, wat betreft het welzijnswerk en de zorg voor zieken: aangezien armoede en ziekte straffen zijn van God, is overdreven zorg niet gewenst want dit zou ingaan tegen de Goddelijke verordening! In het economische leven zou volledige wetteloosheid moeten heersen, waarbij vakbonden verboden zouden moeten worden. Belastingen op bedrijfswinsten worden afgeschaft. Voor de rest geldt het recht van de sterkste, of volgens de ‘opnieuw geborenen’: het recht van degene over wie de Schepper het meest tevreden is. Tenslotte zou er een eind aan tolerantie moeten komen. “In de naam van tolerantie wordt de gelovige gevraagd samen te leven met de atheïst, de pervers, de crimineel en de aanhangers van andere religies. Voor al deze overtreders van de bijbelse wet –de ketters, moordenaars, verkrachters, overspeligen, abortus-verrichters en homoseksuelen- zou de doodstraf door middel van steniging gelden,“ aldus christelijk reconstructionist Joseph Morecraft.

Ik weet niet hoe het voor u werkt, maar ik word hier niet echt vrolijk van. Laat staan herboren. Voor mij blijft echter de vraag wat dit alles zegt over de ideologie van de redactie die in opdracht van Danneels en Simonis dat nieuwe magazine gaat volschrijven. En, indien de naam van het blad niets te maken zou hebben met deze obscure maar zeer machtige religieuze beweging die ook in Europa voet aan wal heeft gezet: waarom distantiëren de bisschoppen er zich dan niet duidelijk van? Voor de verandering?

 

>>>Elke Vandeperre

 11:13 Gepost door Redactie Kenteringen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.