19-06-06

Racisme is van A - Editoriaal juni '06

Editoriaal juni '06

Racisme is van A

 

“Het verdriet is van iedereen” kopte De Morgen twee dagen na de moordtocht van Van Themsche door de Antwerpse straten. Het is een leugen. Het verdriet is niet van iedereen. Op fascistische websites maakt men er zich vrolijk over en betreurt men vooral het feit dat een blanke peuter, ‘één van het eigen volk’, mee werd doodgeschoten.

“Het verdriet is van A*” stelde de stad Antwerpen voor als slogan voor de stille tocht die door de familieleden van de vermoorde Mohammed Bouazza, de kleine Luna, en haar kindermeisje Oulemata werd georganiseerd. Een slogan die meteen ook aansluit bij de huidige P.R.-campagne van de koekenstad. De organiserende families en allochtone organisaties lieten zich niet verleiden en waakten er gelukkig over dat deze reclameslogan aangevuld werd met de kern van het probleem: “Tegen racisme en zinloos geweld”.

“Het Vlaams Belang is verantwoordelijk”, weten nu alle democratische partijen. Nog geen week voordien hadden zij de eigen racistische gedachtegang uitvoerig gedemonstreerd in de voorbarige beschuldiging van de ‘Noord-Afrikanen’ (en met de twee daders ook heel ‘de allochtone gemeenschap’) die Joe Van Holsbeeck zouden vermoord hebben om zijn MP3-speler.

Met de onschuld van een eerste communiekantje stelt Bart Somers in De Standaard van 13 mei: “Als je jaar in jaar uit de allochtone gemeenschap stigmatiseert en tot zondebok maakt, dan creëer je een klimaat van haat waardoor racisme wordt aangewakkerd.” Dixit de VLD-voorzitter die in eigen rangen de racistische woordenkramerij van Jean-Marie Dedecker blijft tolereren. Dixit de burgemeester van Mechelen die in eigen stad de voorbije jaren niet anders deed dan de allochtone gemeenschap criminaliseren.

Om te beseffen dat het Vlaams Belang voor deze explosie van racistisch geweld een verpletterende verantwoordelijkheid draagt, daarvoor hoef je niet eens grondig uitgeslapen te zijn. Maar wat vandaag meer dan ooit noodzakelijk blijkt, is het besef dat héél onze samenleving, ook de ‘democratische’ partijen, ook het middenveld, ook de vakbonden, kampen met een diepgeworteld racismeprobleem.

Ondanks feitelijke gegevens die aangeven dat de helft van de allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine onder de armoedegrens leeft, en dus moet overleven met 777 euro per maand, viert de mythe over de bevoordeelde allochtoon weer hoogtij. Het discours over allochtonen die vandaag ‘bepamperd’ zouden worden, over de ‘multikul’ van naïeve linksen die de samenlevingsproblemen met kleurlingen niet onder ogen durven zien, over ‘het opgelegde politiek correcte denken’ dat elk debat over de reële problemen zou verlammen, over de dringendheid waarmee de allochtone gemeenschap de eigen ‘probleemjongeren’ en het intern fundamentalisme aan zou moeten pakken … dit racistische discours beperkt zich niet meer tot de VB-huiskamer. Het zit intussen warmpjes ingeburgerd in de VLD-woonst, durft de CD&V-drempel over, vindt onderdak bij NV’A en SP.a en Spirit.

Dit racisme lijkt niet meer met argumenten te genezen. Het heeft geen oor voor redelijkheid, analyses en cijfers, het gelooft niet meer in onrustwekkende parallellen met een verschrikkelijk verleden. Dit racisme is het gepraat beu. Het voelt zich gekwetst. En in de steek gelaten. En bedreigd. Het is niet boos. Het is woedend. Het heeft lak aan flauw gedoe over gelijkheid en de rijkdom van verschillende culturen. Het wil gewoon weer tussen alleen witte Vlaamse mensen haar dagen doorbrengen. Dit racisme laat zich niet meer de mond snoeren of in het verdomhoekje plaatsen.

 

De banalisering van extreemrechts en zijn racistisch discours –in het VB, in de democratische partijen en in de rest van onze Vlaamse samenleving- is een gevaar voor onze democratie. Hoe zullen wij, en hoe zullen de democratische partijen, deze racistische samenleving genezen? Welke visie zullen zij hier rond ontwikkelen en welk beleid? Welk totaalpakket van maatregelen op het domein van onderwijs, arbeid, wonen, sociaal beleid… zullen zij tot een programma maken om racisme en verrechtsing met huid en haar te bestrijden? En is dat mogelijk, zonder de neoliberale strekking van het sociaal-economische beleid in vraag te stellen?

Het antwoord is aan A.

 

<<< Elke Vandeperre

 

 

* In de Antwerpse promotiecampagne staat die A zowel voor ‘Antwerpen’ als voor ‘U’ in ’t Antwaarps

13:39 Gepost door Redactie Kenteringen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

HET JUNI'06 - NUMMER

HET JUNI '06 - NUMMER

 

{ KOP en munt ] - Voor het cordon sanitaire én een links alternatief

 

Geweld, racisme, verontwaardiging… vierden hoogtij de afgelopen maanden, en het Vlaams Belang kwam in het oog van de storm terecht. Waar het cordon sanitaire voor de gebeurtenissen sterk onder druk stond, durft nu miemand meer het cordon luidop op de helling te zetten. Maar zal dit nog doorwerken tot de gemeenteraadsverkiezingen in oktober?

 

 

{ To the point ] - Solidariteit ma non troppo!

 

Op 11 mei gaven de Belgische bisschoppen een verklaring waarbij ze zich solidair verklaarden met de mensen zonder papieren in nood. Wie de verklaring goed leest, komt echter tot de vaststelling dat er een grens wordt ingebouwd aan de beleden solidariteit. 

 

 

{ In beweging ] - Zo’n opleiding, daar zocht ik naar!

 

In de opleiding het Postgraduaat Agogisch Theologisch Werker zitten mensen die actief zijn in het onderwijs, het pastoraat in parochie of sociale organisatie, het sociaal-cultureel werk met vrouwen, het vakbondswerk, het jongerenwerk, de milieubeweging, het oecumenisch volwassenenvormingswerk. Een bont gezelschap dat zich iedere week over een nieuw onderwerp buigt, en met elkaar in discussie gaat.

 

13:35 Gepost door Redactie Kenteringen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |