30-07-07

Kedoef - Editoriaal juli'07

Redactioneel juli'07

BV_Inversion Kedoef  U moet mij de titel vergeven, maar het is een oude belofte aan goeie vrienden en trouwe lezers van dit blad. En aangezien dit de allerlaatste papieren Kenteringen is, zou uitstel afstel betekenen. Allemaal geen probleem, denkt u waarschijnlijk, u ligt niet wakker van een bizarre titel als u maar zou weten wat het betekent. Wel, da's vrij eenvoudig: ‘kedoef' is een klanknabootsing voor een bepaalde ervaring. Welke ervaring? Ach, dat kan erg divers zijn. Bijvoorbeeld, het gevoel dat je ervaart wanneer je met enthousiaste looppas een gebouw verlaat en niet merkt dat er zich tussen jou en de straat nog een glazen deur bevindt: kedoef. Of de sensatie die je overviel toen u voor het eerst uw allerliefste tegen het prachtige lijf liep: kedoef. Of die pletwals-gewaarwording die je krijgt wanneer in de helft van de maand blijkt dat je zichtrekening ernstig onder nul staat: kedoef! U herkent het wellicht wel, kedoef is eigenlijk de Jean-Luc Dehaene onder de onomatopeeën: voor van alles en nog wat inzetbaar, en het resultaat is altijd verpletterend. Toen de {Kenteringen]-boekhouder op de redactievergadering meedeelde dat ons geliefde tijdschrift financieel onhoudbaar is geworden, was het er ook. Kedoef.Intussen heeft de sensatie ook de meeste onder u bereikt. We ontvingen al talloze rouwbetuigingen, troostbrieven, sterk-houders, zakdoeken, lofredes en smeekbeden om in aan andere media-vorm het tijdschrift verder te zetten. Het deed ons immens veel deugd om zoveel warme feedback van onze lezers te krijgen en te vernemen hoe u {Kenteringen] ervaren heeft in die 5 voorbije jaargangen.  Het doel bij aanvang was om onze naam waar te maken: kenteringen te creëren, waar verandering onmogelijk lijkt. Hoe klein ook: minutieuze barstjes in vastgeroeste gedachten, millimeters ommekeer in eeuwenoude tradities, microscopische verschuivingskes in onbeweegbare instituten... kenteringen zijn mogelijk, en daar moet je jezelf elke maand op structurele wijze van zien te overtuigen, of je vergeet het weer. Daarom creëerden we dit blad, om mekaar wakker te houden en fris. En dat is ons ook behoorlijk gelukt, als we u mogen geloven.Waarom zouden we daar dan in godsnaam mee ophouden? Alleen maar omdat de centen op zijn? Gewoon omdat redactiemedewerkers en eindredacteurs een schaarse -met uitsterven bedreigde- soort is geworden? Omdat de vergrijzing ook in ons lezersbestand toeslaat en het aantal abonnementen zienderogen slinkt? Omdat alles wat maatschappelijk en kerkelijk tot de tegenbeweging behoort vandaag zware tijden beleeft? Kom nou. Daar gaan we onze hoofdjes toch niet door laten hangen, zeker. Laten we ons vooral niet laten wijsmaken dat "de kritische christelijke basisbeweging een generatieverschijnsel is geweest" -zoals een geschiedenisstudent, die doctoreert op een historisch onderzoek naar de christelijke basisbeweging, het onlangs formuleerde. Dat lijkt wellicht zo, als je focust op vorm in plaats van op inhoud. Wij zijn niet voorbij, wij zijn in transformatie. Dat is precies onze identiteit: dat we permanent veranderen, dat we constant onderweg zijn naar nieuwe inzichten, nieuwe organisatievormen, nieuwe strijdterreinen. We hebben mekaar geleerd los te laten: toekomst ligt niet in het halsstarrig vasthouden aan verworvenheden. Toekomst ligt voorbij de diepe sprong, verborgen in een mensenlevenlang trekken door de woestijn. Wij geloven dan ook dat het einde van de papieren Kenteringen geen einde hoeft te betekenen wat het ontwikkelen van visie betreft, het standpunt innemen, het communiceren over wie wij zijn als kritische christenen en welke vragen wij aan onze samenleving van vandaag stellen, hoe wij tegenbeweging vormen en bondgenootschappen smeden met maatjes die anders leven en geloven maar in dezelfde richting zoeken. Een tijdschrift is slechts een vorm, en morgen zullen kritische christenen op een andere manier visies uitwisselen, teksten publiceren, nieuws verspreiden. In de traditie van Kering, Belhamel en Info-Jebron heeft Kenteringen 5 jaar lang dienst gedaan als kompas en ademtocht. Morgen wacht ons de uitdaging om -in een nieuwe context- opnieuw leesbare ‘bewegingskracht' te creëren voor kritische christenen en tegendraadse zoekers. Daar rond worden momenteel al druk scenario's uitgedacht. Eén van de mogelijkheden is dat u zich vanaf september laat inspireren door ‘De Open Poort', het 2-maandelijkse magazine rond geloof en samenleving van onze protestantse bondgenoten. Een absolute aanrader voor wie geïntrigeerd blijft door de visies uit Oud en Nieuw Testamentische teksten en voor hun maatschappelijke relevantie voor vandaag. Op de achterflap van deze {Kenteringen] vindt u de nodige gegevens voor wie in dit blad interesse heeft en van papieren leesvoer houdt. Een ander mogelijkheid, voor wie regelmatig doorheen het wereldwijde web surft, is de portaalsite Abelweb de nieuwste creatie van de christelijke basisbeweging. Hola, wachten! Niet meteen naar uw computer rennen want de website is nog volop in constructie -en u begrijpt: we zijn momenteel in bouwverlof. U moet nog even geduld uitoefenen, maar wij hopen onze virtuele ‘Abel' op 13 oktober boven het doopvont te kunnen houden. Bij deze bent u trouwens van harte op de plechtigheid uitgenodigd: het doopfeest gaat door in Loppem en zal omkaderd worden door een vormings- en ontmoetingsdag van Evangelie Levensnabij, onder de titel "Vrijmoedig, niet vrijblijvend! Over christen zijn vandaag". Wie suikerbonen wil: zorg dat u erbij bent!Maar nog even wat meer over onze jongste spruit. Abel wordt een webstek die ons moet uitdagen tot meer menselijkheid en in de goede richting helpt te kijken: in de richting van het kwetsbare, in de richting van zwakkere groepen in onze samenleving, van alles wat zo weggeblazen dreigt te worden in een neoliberale samenleving of bedreigd wordt door eigentijdse Kaïns. ‘Abel' wordt een website die het verband tussen allerlei kritische christelijke bewegingen over heel Vlaanderen zichtbaar maakt. U zal er nieuws uit die verschillende organisaties en groepen kunnen vinden, standpunten bij nieuwsfeiten en actuele maatschappelijke thema's, een agenda met (vormings)activiteiten, eigenzinnige preken, adressen van alle mogelijke groepen en contactpersonen. Kortom, alle info die nu veelal verspreid zit over honderdenéén websites overzichtelijk bijeengezet. Zomaar, omdat wij het u makkelijk willen maken. Maar nog interessanter: op deze portaalsite zal u ook allerlei nieuwsbrieven, artikels, en complete tijdschriften kunnen downloaden. Gratis en voor niks. En hou het vooral niet stil. Zo kan bijvoorbeeld wie interesse heeft in bevrijdingstheologie het digitale magazine ‘Bolletino' van Christenen voor het Socialisme via Abelweb lezen. En... héél erg graag zouden wij u ook op deze manier {Kenteringen] willen blijven serveren. Hoe we dat precies zullen doen, daar zijn we nog niet helemaal uit: maandelijks of tweemaandelijks, met evenveel pagina's als u nu van ons gewoon bent of in uitgedunde versie, met dezelfde rubrieken of in themanummers,... We houden het nog even spannend. In elk geval zijn wij nog niet uitgezongen. En u niet uitgelezen, hopen wij.  Maar er zal in naam van Kenteringen geen boom -kedoef- meer geveld worden. En dat is toch afscheid nemen... Van al die scherpe pennen die op regelmatige basis inkt, zweet en tranen deden vloeien om u te inspireren. Van mijn collega-redactieleden Bart, Jan, Jozef, Guido, Karin, Leen, Remi die talloze pennen kapot beten in hun zoektocht naar boeiende thema's, interessante invalshoeken, deskundige auteurs. Van alle mensen die van ver of dichtbij, doorheen die 5 jaren {Kenteringen] hielpen maken, via redactie- en administratiewerk. Van u, lezer, die ons op de voet bleef volgen. Aan ieder van u: bedankt voor de taal en de verhalen, voor de tijd en de nieuwsgierigheid, voor de lof en de kritiek voor het meezoeken en beweging maken. Dank. En graag tot Abel!   <<<Elke Vandeperre

19:38 Gepost door Redactie Kenteringen in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.