30-07-07

Kedoef - Editoriaal juli'07

Redactioneel juli'07

BV_Inversion Kedoef  U moet mij de titel vergeven, maar het is een oude belofte aan goeie vrienden en trouwe lezers van dit blad. En aangezien dit de allerlaatste papieren Kenteringen is, zou uitstel afstel betekenen. Allemaal geen probleem, denkt u waarschijnlijk, u ligt niet wakker van een bizarre titel als u maar zou weten wat het betekent. Wel, da's vrij eenvoudig: ‘kedoef' is een klanknabootsing voor een bepaalde ervaring. Welke ervaring? Ach, dat kan erg divers zijn. Bijvoorbeeld, het gevoel dat je ervaart wanneer je met enthousiaste looppas een gebouw verlaat en niet merkt dat er zich tussen jou en de straat nog een glazen deur bevindt: kedoef. Of de sensatie die je overviel toen u voor het eerst uw allerliefste tegen het prachtige lijf liep: kedoef. Of die pletwals-gewaarwording die je krijgt wanneer in de helft van de maand blijkt dat je zichtrekening ernstig onder nul staat: kedoef! U herkent het wellicht wel, kedoef is eigenlijk de Jean-Luc Dehaene onder de onomatopeeën: voor van alles en nog wat inzetbaar, en het resultaat is altijd verpletterend. Toen de {Kenteringen]-boekhouder op de redactievergadering meedeelde dat ons geliefde tijdschrift financieel onhoudbaar is geworden, was het er ook. Kedoef.Intussen heeft de sensatie ook de meeste onder u bereikt. We ontvingen al talloze rouwbetuigingen, troostbrieven, sterk-houders, zakdoeken, lofredes en smeekbeden om in aan andere media-vorm het tijdschrift verder te zetten. Het deed ons immens veel deugd om zoveel warme feedback van onze lezers te krijgen en te vernemen hoe u {Kenteringen] ervaren heeft in die 5 voorbije jaargangen.  Het doel bij aanvang was om onze naam waar te maken: kenteringen te creëren, waar verandering onmogelijk lijkt. Hoe klein ook: minutieuze barstjes in vastgeroeste gedachten, millimeters ommekeer in eeuwenoude tradities, microscopische verschuivingskes in onbeweegbare instituten... kenteringen zijn mogelijk, en daar moet je jezelf elke maand op structurele wijze van zien te overtuigen, of je vergeet het weer. Daarom creëerden we dit blad, om mekaar wakker te houden en fris. En dat is ons ook behoorlijk gelukt, als we u mogen geloven.Waarom zouden we daar dan in godsnaam mee ophouden? Alleen maar omdat de centen op zijn? Gewoon omdat redactiemedewerkers en eindredacteurs een schaarse -met uitsterven bedreigde- soort is geworden? Omdat de vergrijzing ook in ons lezersbestand toeslaat en het aantal abonnementen zienderogen slinkt? Omdat alles wat maatschappelijk en kerkelijk tot de tegenbeweging behoort vandaag zware tijden beleeft? Kom nou. Daar gaan we onze hoofdjes toch niet door laten hangen, zeker. Laten we ons vooral niet laten wijsmaken dat "de kritische christelijke basisbeweging een generatieverschijnsel is geweest" -zoals een geschiedenisstudent, die doctoreert op een historisch onderzoek naar de christelijke basisbeweging, het onlangs formuleerde. Dat lijkt wellicht zo, als je focust op vorm in plaats van op inhoud. Wij zijn niet voorbij, wij zijn in transformatie. Dat is precies onze identiteit: dat we permanent veranderen, dat we constant onderweg zijn naar nieuwe inzichten, nieuwe organisatievormen, nieuwe strijdterreinen. We hebben mekaar geleerd los te laten: toekomst ligt niet in het halsstarrig vasthouden aan verworvenheden. Toekomst ligt voorbij de diepe sprong, verborgen in een mensenlevenlang trekken door de woestijn. Wij geloven dan ook dat het einde van de papieren Kenteringen geen einde hoeft te betekenen wat het ontwikkelen van visie betreft, het standpunt innemen, het communiceren over wie wij zijn als kritische christenen en welke vragen wij aan onze samenleving van vandaag stellen, hoe wij tegenbeweging vormen en bondgenootschappen smeden met maatjes die anders leven en geloven maar in dezelfde richting zoeken. Een tijdschrift is slechts een vorm, en morgen zullen kritische christenen op een andere manier visies uitwisselen, teksten publiceren, nieuws verspreiden. In de traditie van Kering, Belhamel en Info-Jebron heeft Kenteringen 5 jaar lang dienst gedaan als kompas en ademtocht. Morgen wacht ons de uitdaging om -in een nieuwe context- opnieuw leesbare ‘bewegingskracht' te creëren voor kritische christenen en tegendraadse zoekers. Daar rond worden momenteel al druk scenario's uitgedacht. Eén van de mogelijkheden is dat u zich vanaf september laat inspireren door ‘De Open Poort', het 2-maandelijkse magazine rond geloof en samenleving van onze protestantse bondgenoten. Een absolute aanrader voor wie geïntrigeerd blijft door de visies uit Oud en Nieuw Testamentische teksten en voor hun maatschappelijke relevantie voor vandaag. Op de achterflap van deze {Kenteringen] vindt u de nodige gegevens voor wie in dit blad interesse heeft en van papieren leesvoer houdt. Een ander mogelijkheid, voor wie regelmatig doorheen het wereldwijde web surft, is de portaalsite Abelweb de nieuwste creatie van de christelijke basisbeweging. Hola, wachten! Niet meteen naar uw computer rennen want de website is nog volop in constructie -en u begrijpt: we zijn momenteel in bouwverlof. U moet nog even geduld uitoefenen, maar wij hopen onze virtuele ‘Abel' op 13 oktober boven het doopvont te kunnen houden. Bij deze bent u trouwens van harte op de plechtigheid uitgenodigd: het doopfeest gaat door in Loppem en zal omkaderd worden door een vormings- en ontmoetingsdag van Evangelie Levensnabij, onder de titel "Vrijmoedig, niet vrijblijvend! Over christen zijn vandaag". Wie suikerbonen wil: zorg dat u erbij bent!Maar nog even wat meer over onze jongste spruit. Abel wordt een webstek die ons moet uitdagen tot meer menselijkheid en in de goede richting helpt te kijken: in de richting van het kwetsbare, in de richting van zwakkere groepen in onze samenleving, van alles wat zo weggeblazen dreigt te worden in een neoliberale samenleving of bedreigd wordt door eigentijdse Kaïns. ‘Abel' wordt een website die het verband tussen allerlei kritische christelijke bewegingen over heel Vlaanderen zichtbaar maakt. U zal er nieuws uit die verschillende organisaties en groepen kunnen vinden, standpunten bij nieuwsfeiten en actuele maatschappelijke thema's, een agenda met (vormings)activiteiten, eigenzinnige preken, adressen van alle mogelijke groepen en contactpersonen. Kortom, alle info die nu veelal verspreid zit over honderdenéén websites overzichtelijk bijeengezet. Zomaar, omdat wij het u makkelijk willen maken. Maar nog interessanter: op deze portaalsite zal u ook allerlei nieuwsbrieven, artikels, en complete tijdschriften kunnen downloaden. Gratis en voor niks. En hou het vooral niet stil. Zo kan bijvoorbeeld wie interesse heeft in bevrijdingstheologie het digitale magazine ‘Bolletino' van Christenen voor het Socialisme via Abelweb lezen. En... héél erg graag zouden wij u ook op deze manier {Kenteringen] willen blijven serveren. Hoe we dat precies zullen doen, daar zijn we nog niet helemaal uit: maandelijks of tweemaandelijks, met evenveel pagina's als u nu van ons gewoon bent of in uitgedunde versie, met dezelfde rubrieken of in themanummers,... We houden het nog even spannend. In elk geval zijn wij nog niet uitgezongen. En u niet uitgelezen, hopen wij.  Maar er zal in naam van Kenteringen geen boom -kedoef- meer geveld worden. En dat is toch afscheid nemen... Van al die scherpe pennen die op regelmatige basis inkt, zweet en tranen deden vloeien om u te inspireren. Van mijn collega-redactieleden Bart, Jan, Jozef, Guido, Karin, Leen, Remi die talloze pennen kapot beten in hun zoektocht naar boeiende thema's, interessante invalshoeken, deskundige auteurs. Van alle mensen die van ver of dichtbij, doorheen die 5 jaren {Kenteringen] hielpen maken, via redactie- en administratiewerk. Van u, lezer, die ons op de voet bleef volgen. Aan ieder van u: bedankt voor de taal en de verhalen, voor de tijd en de nieuwsgierigheid, voor de lof en de kritiek voor het meezoeken en beweging maken. Dank. En graag tot Abel!   <<<Elke Vandeperre

19:38 Gepost door Redactie Kenteringen in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HET JULI '07 - NUMMER

gdanneels{KENTERINGen] juli

 

Kedoef

Een extra lange redactioneel van de hand van Elke Vandeperre over het afscheid van {KENTERINGen] én het voortbestaan van {KENTERINGen].

 

‘Christelijk sociaal denken’ Ontwikkeling of status-quo?

De officiële leer van de kerk lijkt het kapitalisme te aanvaarden en alleen de uitwassen van het systeem te veroordelen. Jef Mariën en Jan Soetewey vragen zich af of een kentering mogelijk is.

 

Geen rechtvaardige fiscaliteit zonder vermogensbelasting.

Jozef Mampuys laat u kennis maken met de geneugten van het belasting betalen en de schrijnende kloof tussen het vermogen van sommige Belgische gezinnen en de habbekrats van een beperkte welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen.

 

Transantiago. Het aangezicht van een veranderde stad

Arianne Van Andel bericht ons vanuit Santiago de Chile over het fiasco van het aanpassen van het openbaar vervoer naar Europees voorbeeld.

 

Vakbond kan best jong en sexy zijn

Bram De Wilde kan op 21-jarige leeftijd aan de slag als vakbondssecretaris bij het ACV. Een interview over zijn verbetenheid en drang naar rechtvaardigheid…

 

Democratisch centralisme

Jozef Mampuys legt voor u haarfijn uit wat men nu eigenlijk moet verstaan onder de term “democratisch centralisme”

 

De moeilijkste zin uit onze geschiedenis

Na 26 jaar garagecollectief moet De Krikker er het bijltje bij neerleggen. Maar dat doen ze niet zonder eerst terug te blikken en afscheid te nemen van hun trouwe klanten en medewerkers.

 

Vergeven? Nooit vergeten!

Een bespreking van het boek over Regine Beer en haar leven in Auschwitz tijdens Wereldoorlog II.

 

De wording van een volk in ballingschap (de wording van genesis)

Een midrasj geschreven door Elke Vandeperre over onze ballingschap.

 

God is geen christen!

Desmond Tutu, zwarte bisschop uit Zuid-Afrika, in een toespraak gericht aan de leiders van de G-8.

 

Mening

Opvallende citaten uit de media

                      

Agenda

Kenterdingen op datum

19:32 Gepost door Redactie Kenteringen in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-07-07

In een parallel universum - Editoriaal juni'07

_43016193_clown_416afpRedactioneel juni'07

In een parallel universum

 

Indymedia, het grootste wereldpersagentschap, meldt dat de top van de G1, de wereldwijde beweging van andersglobalisten die dit jaar plaatsvond van 6 tot 8 juni in het Duitse Rostock weer een voltreffer van formaat was. De intellectuele capaciteit en de dynamiek van de honderden deelnemende organisaties was –naar goede gewoonte intussen - buitengewoon hoogstaand te noemen. Daar kon het marginale groepje tegenmanifestanten, die zichzelf ‘G8’ noemt en 25 km verderop bijeenkwam in het kuuroord Heiligendamm,  niets aan veranderen.

 

De G1 (‘Globalisation for 1 world’) is het gerenommeerde forum van sociale organisaties, ngo’s en vakbonden waarop globaliseringsmaatregelen ten dienste van de  aarde, de arbeiders en de armen centraal staan. Jaarlijks bespreken zij een fenomenale agenda van een 300-tal kwesties waaronder niet alleen financiële en economische, maar ook steeds meer politieke en milieuthema’s, deze keer met een slordige 80.000 deelnemers uit alle continenten.

Tijdens de openingszitting van de G1-top in de nokvolle Nikolaikirche, wees Annelie Buntenback, bestuurslid van de Duitse Vakbondsfederatie, op de rol van de vakbond in het dichten van de kloof tussen arm en rijk. Ze gaf ook aan dat er nog belangrijke vragen open blijven, bijvoorbeeld hoe vandaag arbeid en ecologie met elkaar te verzoenen zijn. Ook duurzame ontwikkeling, rechtvaardige toegang, eigendom en gebruik van natuurlijke rijkdommen kwamen op de openingsdag ter sprake. Naast enkele honderden die de podiumdiscussies bijwoonden, was er ook grote interesse voor de ruim 120 thematische workshops tijdens deze openingszitting.

De G1 die voor het eerst samenkwam in 1999 in Seattle is vandaag uitgegroeid tot een erg breed en divers forum met een hoog democratisch gehalte. “We zitten nu al in een tweede fase van onze evolutie” dixit Giegold –één van de deelnemers aan de top. “Eerst zijn we geslaagd in de deconstructie van het neoliberalisme als heilsleer. Je hoort politici niet meer in dezelfde neoliberale tonen spreken als vijf jaar geleden, dat is weg. De volgende fase is om onze sociale en ecologische alternatieven door te zetten. In Latijns-Amerika staat men daarin veel verder dan wij in Europa. Dus moeten we nu de sociale bewegingen in Europa op zo’n manier samenbrengen dat ook wij een andere politiek kunnen doordrukken”. Toch blijft de G1 kampen met strategiediscussies, ondanks hun vaak eensgezinde analyse van wereldproblemen.

In de marge van het gebeuren organiseerde de G8, politici uit de 7 belangrijkste industriestaten en Rusland, (ook wel de ‘schurkenstaten’ genoemd) een tegenmanifestatie. Deze manifestatie werd echter na de eerste dag opgedoekt door de veiligheidsdiensten van de G1, het clownsleger. Wat de G8 zelf in de media als een inhoudelijke ‘tegentop’ had voorgesteld, bleek niet minder dan een overleg van maffiose industriëlen te zijn waarop wereldwijde terreuraanslagen gepland werden. Op de G8-agenda prijkten o.m. de volgende doelwitten: de armoede in de ontwikkelingslanden opdrijven door het niet kwijtschelden van de schuldenlast en door een neoliberale handelspolitiek; de opwarming van de aarde door het bestendigen van de CO2-uitstoot, het boycotten en ontmantelen van het Kyotoprotocol, het AIDS-virus voeden door strikte patenten op geneesmiddelen, …

De leden van het G8-clubje meenden zich onaantastbaar, want hadden zich zo goed als ‘ingemetseld’ achter een 12 km lang hek rond het Grand Hotel Kempinski, een elitair kuuroord, in Heiligendamm. Deze ‘dam’ die de zelfverklaarde ‘heiligen’ moest beschermen was 2, 5 m hoog, verankerd in beton en bekroond met een rol scheermesdraad. Kostprijs van het obstakel: 12 miljoen euro. Het mocht niet baten want het clownsleger van de G1 slaagde erin om de terroristen in een mum van tijd in te rekenen, onder grote hilariteit, zodat de democratische top van de G1 verder zonder schermutselingen kon doorgaan.

Eén handlanger van de G8, George W. Bush, leek in eerste instantie ontsnapt te zijn aan de arrestatie. Enkele dagen later werd hij echter alsnog ingerekend terwijl hij zich vermaakte op een theekransje bij de Sant’Egidio-gemeenschap in Rome.

Hij verslikte zich daarbij in een kruimelkoekje en werd ijlings afgevoerd naar het verst gelegen hospitaal. Alle hulp kwam echter te laat.

 

<<< Elke Vandeperre

16:29 Gepost door Redactie Kenteringen in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HET JUNI '07 - NUMMER

hoofddoeken_200x150{ KENTERINGen ] juni

 

In een parallel universum

Elke Vandeperre beschrijft de samenkomst van de andersglobalisten en de gelijktijdige G8-top vanuit een bijzondere positie bekeken.

 

Antizionistische joden uit het donker gelicht

Yakov M. Rabkin, historicus en professor aan de Universiteit van Montreal (Canada), haalt met zijn boek ‘In naam van de Thora’ de antizionistische joden uit het donker en plaatst het antizionistische Joodse verzet helemaal op de kaart. Wim De Neuter bespreekt het boek.

 

Hoofddoekendebat. Een ‘christelijk’ standpunt

Er werd de laatste tijd heel wat afgediscussieerd over het hoofddoekendebat achter de Antwerpse loketten. Remi Verwimp pleit voor een pluralistische invulling van ‘neutraliteit’ en stelt dat de strijd tegen het hoofddoekverbod ook een speerpunt is voor het feminisme en voor de feministische theologie.

 

Van ‘klimaatnegationisten’ tot ‘economische klimaatsceptici’

Met het klimaatvraagstuk valt niet te lachen. Een kordate aanpak dringt zich op. Peter Tom Jones stelt dat de rijke landen het voortouw moeten nemen. Pas als wij onze uitstoot doen dalen, kunnen we van landen als China, Brazilië en India verwachten dat zij overschakelen naar een lagekoolstofeconomie.

 

Beschaamd om wat zij overdag moest zien, gaat de zon blozend onder

Een bezoek aan een sterrenwacht kan een karrenvracht aan inzichten opleveren over de grote en kleine zaken op onze aardbol. Leen Van Reyn schreef dit Klein Verzet.

 

Bang voor ‘a guatemalan inconvenient truth’?

Guido De Schrijver was reporter ter plaatse op een bijeenkomst in het Europees Parlement met op de agenda: 10 jaar na de ondertekening van de vredesakkoorden en welke rol hebben de Europese Unie en de UNO daarin gespeeld.

 

Traditie. Wie pleegt verraad?

De weerbarstige woorden komen deze maand van Paul De Witte, en hij legt het woord “traditie” het vuur aan de schenen.

 

Kerk zou zo mooi kunnen zijn

Charlotte Decroubele is een bezige bij. Naast haar beroep als lerares godsdienst, biologie, aardrijkskunde en Engels aan de middelbare school, speelt ze volleybal, geeft ze vormselcatechese en organiseert ze allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor projecten in Malawi.

 

Eén is onze god

Remi Verwimp herschreef enkele toespraken gehouden door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden over onze god.

 

Er zijn meer doden dan levenden

Een gedicht van Conrad Ferdinand Meyer.

 

Mening

Opvallende citaten uit de media

 

Agenda

Kenterdingen op datum

 

16:27 Gepost door Redactie Kenteringen in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |